HUBERTUS W KOLE ŁOWIECKIM "SZARAK"


      W dniu 8.11.2014 roku tradycyjnie już po raz 23 myśliwi z Koła Łowieckiego "Szarak" w Bogorii uczestniczyli we Mszy świętej,  polecając się opiece  Matki Boskiej Bogoryjskiej  i  św. Huberta. We Mszy św. oprócz myśliwych z Koła Łowieckiego "Szarak" w Bogorii uczestniczyli członkowie ich rodzin, przyjaciele, sympatycy oraz  zaproszeni goście.

 

Na  tę uroczystość Koło przygotowało specjalną oprawę. Obok ołtarza w prezbiterium myśliwi umieścili stroik z symbolicznym Krzyżem św. Huberta oraz specjalny kosz  z  darami.. Myśliwi wystrojeni w galowe mundury przygotowali też oprawę mszy. Jeden z nich czytał podczas mszy, czterech myśliwych niosło dary. Oprócz księdza dziekana Andrzeja Wierzbickiego nabożeństwo  odprawiał  ksiądz kanonik Janusz Filarowski, który jest członkiem  Koła "Szarak" i jednocześnie kapelanem myśliwych. Ksiądz Filarowski proboszcz parafii i kustosz sanktuarium św. Antoniego w Padwi Narodowej  na uroczystości wystąpił w nowym ornacie z wizerunkiem św. Huberta.  Homilię wygłosił ksiądz kustosz bogoryjskiego sanktuarium  Andrzej Wierzbicki, przybliżając myśliwym i uczestnikom postać św. Huberta. Mówił też na temat  etyki łowieckiej.
          Po Mszy św. 5 myśliwych Koła "Szarak" otrzymało odznaczenia łowieckie. Odznaczenia wręczał myśliwym specjalnie przybyły na uroczystość  członek Rady Naczelnej PZŁ Władysław Rak. Wszyscy myśliwi od swego kapelana otrzymali obrazki z wizerunkiem św. Huberta i modlitwą. Na koniec prezes Koła Stanisław Olszański podziękował księżom za sprawowanie Mszy św. i pogratulował nagrodzonym. Po uroczystościach w kościele myśliwi wraz z rodzinami i zaproszeni goście udali się na biesiadę myśliwską.

MODLITWA DO ŚW. HUBERTA

Święty Hubercie, Patronie myśliwych i leśników, polecam się w szczególny sposób Twojej opiece  i proszę, abyś wspierał mnie we wszystkich potrzebach. Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj moim umysłem, prowadź moje oczy i ręce, abym wypełniał swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż  mnie od złych przygód i doprowadź do zbawienia wiecznego. Amen.

 

Tekst : Jolanta Terelak

 

 Zdjęcia ze spotkania