10. rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej

     16 sierpnia, po uprzednich przygotowaniach duchowych, realizowanych choćby w formie nowenny do Matki Bożej Pocieszenia, w naszym Sanktuarium odbyła się uroczysta Msza Święta przypadająca w dziesiątą rocznicę koronacji słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Pocieszenia.

We wspólnej modlitwie pod przewodnictwem Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa z dekanatu staszowskiego oraz z Iwanisk. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, przedstawiciele miejscowych i zaprzyjaźnionych z innych parafii wspólnot modlitewnych, zwłaszcza skupionych w Legionie Maryi.

     Dzięki temu, że wśród modlących się mieliśmy ks. Biskupa, który przed dekadą osobiście nakładał korony na skronie Matki Bożej i Jej Syna, mieliśmy możliwość wysłuchania Jego ocen i opinii na temat przemian, jakie w minionych latach zaszły w naszej świątyni i jej otoczeniu. Te zmiany są istotne i liczące się, ale jeszcze bardziej liczą się zmiany, jakie w tym czasie zaszły w nas samych - powiedział ks. biskup. Statystyki, jakie są prowadzone przez kościół nie odnotowują jakiegoś znaczącego postępu, a one nie kłamią. Na tym tle jest jeszcze ogromnie dużo do zrobienia. Sanktuarium powinno być dostępne dla wszystkich i tętnić życiem. Różne są drogi prowadzące do tego celu i należy podjąć wspólne poszukiwania takich inicjatyw, które będą przyciągać ludzi do naszej pięknej świątyni i cudami słynącego obrazu Matki Bożej. Ważne, aby te inicjatywy znajdowały szerokie wsparcie wśród członków wspólnoty parafialnej, bo wtedy zyska ona wpływ na to, co się będzie tu działo, a wspólna praca cementuje więzi między ludźmi - powiedział ks. biskup.

     Oprawę słowno-muzyczną modlitewnego spotkania zapewnili ministranci i lektorzy, a także schola przygotowująca się pod kierunkiem ks. wikariusza Tadeusza Jandy oraz chór parafialny, który pod kierunkiem organisty Stanisława Gibały przygotował nowe pieśni związane z kultem Matki Bożej Pocieszenia.

Opracował Cz.B.