Wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana do Kaplicy w Mostkach

 

   Wierni skupieni wokół Kaplicy pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Mostkach w parafii Bogoria podjęli w bieżącym roku znaczące przedsięwzięcie.

Postanowili w uzgodnieniu z proboszczem parafii kanonikiem Pawłem Cyganem podjąć starania o sprowadzenie do swojej Kaplicy relikwii jej patrona. Po udanych rozmowach z przedstawicielami  franciszkańskiego klasztoru-sanktuarium w Niepokalanowie zorganizowano pielgrzymkę  aby w sposób godny przyjąć tam i przywieźć do naszej parafii relikwie. 

 

Na czas niezbędny do przygotowania kaplicy( malowanie ścian, prace porządkowe) relikwie zdeponowano w kościele parafialnym  w Bogorii dzięki czemu wierni całej parafii mogli modlić się do św. Maksymiliana i oddać szacunek szczątkom tego wspaniałego człowieka i świętego. Dzień uroczystego wprowadzenia do Kaplicy w Mostkach relikwii Patrona wyznaczono na niedzielę 13 sierpnia tj. w wigilię Odpustu przeżywanego w Kaplicy w dniu następnym.

Poniedziałek 14 sierpnia , jest dniem obchodów 76 już rocznicy męczeńskiej śmierci Ojca Maksymiliana Kolbe w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie zgłosił się dobrowolnie na śmierć głodową, aby ocalić życie skazanego na śmierć współwięźnia, Franciszka Gajowniczka, który miał rodzinę, żonę i dzieci.

  Mszę świętą w koncelebrze prowadzili ks. proboszcz Paweł Cygan wraz z ks.

kanonikiem Andrzejem Wierzbickim. W wygłoszonej przez ks. proboszcza homilii znalazły się również  inne informacje dotyczące  wprowadzenia do kaplicy w Mostkach relikwii św. Maksymiliana. Charakteryzując współczesne wyzwania stojące przed Kościołem mówca powiedział:

  "Spotykamy się dziś, w połowie wakacji, w sierpniu - miesiącu licznych pielgrzymek, głównie pieszych, podążających na Jasną Górę do tronu naszej najlepszej Matki i Królowej. W miesiącu sierpniu modlimy się w sposób szczególny o trzeźwość narodu, o trzeźwość polskich rodzin. Naszym modlitwom patronują różni święci, a dziś staje przed nami Święty Maksymilian Maria Kolbe - franciszkanin, który uznawany jest za Patrona Ruchu Trzeźwości w Polsce".

Święty Maksymilian  Założyciel Rycerstwa Niepokalanej to "szczególny Świadek Miłosierdzia", który w życiu praktycznym żył orędziem miłosierdzia tak w wymiarze ewangelizacyjnym, misyjnym, jak i posługi bliźniemu.

   Po zakończeniu liturgii Mszy świętej ks. Paweł Cygan pobłogosławił wiernych relikwiarzem i w asyście przedstawicieli OSP Bogoria relikwie zostały przewiezione do Kaplicy w Mostkach gdzie oczekiwali licznie zebrani wierni wraz z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych .

Mszę św. powitalną  w Kaplicy w Mostkach sprawował ks. Paweł Cygan . W wygłoszonej homilii, podobnie jak w Bogorii podkreślał znaczenie posiadania tak wielkiego Patrona dla lokalnej społeczności skupionej wokół Kaplicy jak i dla całej parafii. Zapowiedział zmianę w porządku nabożeństw polegającą na wyznaczeniu każdej drugiej niedzieli miesiąca na modlitwy o wydobycie ludzi z uzależnień od alkoholu, jak i od wszelkich innych uzależnień.

Po zakończeniu Eucharystii ks. celebrans pobłogosławił zebranych relikwiarzem i udostępnił wszystkim wiernym  relikwie do ucałowania.

W dniu 14 sierpnia w Kaplicy w Mostkach odbyła się Msza święta odpustowa, w której oprócz miejscowych wiernych wzięli udział wierni przybyli z Wiśniowej w pielgrzymce pieszej pod przewodnictwem swojego duszpasterza ks. Krzysztofa Barańskiego. Uroczystość odpustową zaszczycili swoją obecnością i udziałem we wspólnej modlitwie księża kanonicy Stanisław Zaręba, Edward Zieliński, Andrzej Wierzbicki, Paweł Cygan, Krzysztof Barański odprawiający w koncelebrze mszę św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza Pawła Cygana. Homilię na temat poświęcenia się Bogu na wzór patrona Kaplicy św. Maksymiliana Kolbe wygłosił ks. Krzysztof Barański. Po błogosławieństwie i oddaniu czci świętemu Patronowi wierni wzięli udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez komitet organizacyjny, przy wsparciu ze strony Legionu Maryi.

 

Tekst:  Cz. Brudek

 

 Zdjęcia z wprowadzenia relikwii św. Maksymiliana : Cz. Brudek  

 

 Zdjęcia z odpustu : Cz. Brudek