Patronalne święto księdza proboszcza Andrzeja

 

Wieczorna msza święta jaką odprawiono w dniu 30 listopada br. związana była z obchodami dnia, w którym kościół wspomina Apostoła Andrzeja, będącego patronem naszego proboszcza i kustosza Sanktuarium zarazem ks. kanonika Andrzeja Wierzbickiego. Solenizant przewodniczący koncelebrowanej mszy przypomniał na wstępie fragmenty życiorysu swojego patrona oraz to, że: Święto Apostoła jest okazją do odnowienia świadomości naszej przynależności do Kościoła, którego zaczątkiem była wspólnota dwunastu Apostołów. Święty  Andrzej po raz pierwszy zetknął się z Jezusem dzięki świadectwu św. Jana Chrzciciela i natychmiast przyprowadził do Niego swojego brata, Szymona Piotra ( J 1,35-42).

 

Podobnie i my współcześnie należymy do Jezusa dlatego, że ktoś nam przekazał wiarę. Przykład ten mówi nam o tym, że  od naszej wiary i świadectwa zależy również czyjeś poznanie Jezusa i nawrócenie - jest to bardzo konkretny udział w apostolskiej misji Kościoła.
W końcowej części nabożeństwa przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie ołtarza zapełnił się delegacjami dzieci, społeczności szkolnej, służby liturgicznej ołtarza, scholii, chóru parafialnego, wspólnot katolickich działających w parafii jak Legion Maryi oraz  Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, które przybyły aby złożyć Solenizantowi życzenia.
Życzenia składane w imieniu Legionu Maryi dla swojego opiekuna duchowego brzmiały następująco:
Księże Proboszczu. W dniu Twojego patronalnego święta w imieniu Kurii i Prezydium Legionu Maryi przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii
Życzymy Ci, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle na nowo odkrywał dar i sens powołania .
Życzymy, abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków, obrazów nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a umocniony łaskami wiary i nadziei  razem z wiernymi kroczył drogą ku niebu.  
Życzymy,  by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie zniechęcały, lecz umacniały i prowadziły do świętości. 
Życzymy Ci, aby życzliwość, szczerość  i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły niezmiennie Twoim poczynaniom. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On pokaże Tobie Prawdę i obdarzy Cię swoim błogosławieństwem.  
Życzymy wytrwałości, spokoju, pogody ducha, a przede wszystkim wielu Łask Bożych.
Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, a opieka Matki Bożej Pocieszenia Pani Bogoryjskiej, którą tak bardzo ukochałeś towarzyszyła wszelkim Twoim poczynaniom.
Życzymy,  abyś pomimo zmęczenia wypełnianiem rozlicznych  obowiązków i ciężarem odpowiedzialności znajdował nowe siły płynące ze słów Chrystusa zawarte w słowach: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię". 
Zapewniamy o stałej modlitwie legionowej zanoszonej w intencjach księdza.

 

Szczęść Boże

Wdzięczni  legioniści.
Mamy nadzieję,że wszyscy parafianie mogą podpisać się pod tymi życzeniami.

 

 Tekst i zdjęcia: Cz. Brudek