Święto Patrona Zespołu Szkół w Bogorii - Św. Jana Pawła II

 

 

22 października 2015r. już szósty raz obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły.
Uroczystości zaczęły się od mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii, której przewodniczył ksiądz dziekan Andrzej Wierzbicki. Na mszy obecni byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii oraz zaproszeni goście. Kazanie wygłosił proboszcz parafii Kiełczyna- ksiądz Jerzy Kubik. Zwrócił on uwagę na szczególną rolę papieża Jana Pawła II w życiu młodych ludzi.
Wspomniał również o najważniejszych momentach z życia naszego Wielkiego Polaka. Ksiądz Kubik zaznaczył też rolę Papieża-Polaka jako inicjatora Światowych Dni Młodzieży, które po raz czternasty będziemy obchodzić w następnym roku. Jako miejsce spotkania młodych został wybrany Kraków. Proboszcz parafii Kiełczyna mówił także o fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” założonej jako żywy pomnik w hołdzie Janowi Pawłowi II, wspomagającej młodych, uzdolnionych uczniów z biednych rodzin.

 

W kazaniu mogliśmy usłyszeć o zawierzeniu się Jana Pawła II Maryi słowami „Totus Tuus” – cały twój. Czynny udział we mszy brała również młodzież bogoryjska- śpiewała pieśni religijne i czytała teksty.

 

 „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”

 

Po mszy zaczęły się uroczystości w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Na początek pan dyrektor Zdzisław Komór przywitał przybyłych gości. W tym szacownym gronie znaleźli się m. in. : wójt gminy Bogoria - Władysław Brudek, ksiądz dziekan - Andrzej Wierzbicki, ksiądz proboszcz parafii Kiełczyna - Jerzy Kubik, starosta staszowski - Michał Skotnicki, radny powiatowy- Jerzy Chudy, prezes gminnej OSP - Henryk Górski, komendant gminnej OSP - Sławomir Kapusta, komendant Straży Gminnej Witold Łasisz, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły na czele z panem Janem Kubalskim, pan dyrektor ZSO w Rytwianach – Tadeusz Opala, pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii - Zofia Adamczyk oraz pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczeglicach - Anna Niziałek. Ponadto pan dyrektor zwrócił uwagę, jak ważne miejsce zajmuje Święto Patrona Szkoły w kalendarzu szkolnych imprez. Podkreślił też, że w dobie upadku autorytetów Jan Paweł II jest postacią, z której możemy czerpać wzorce moralne i budować tradycje.

 

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje”

 

Akademię rozpoczął tradycyjny polski taniec – polonez. Następnie uczniowie wyrecytowali piękne wiersze o naszym Patronie. Dużą uwagę wszystkich przykuła pantomima, która opowiadała o najważniejszych momentach z życia Jana Pawła II. Nawiązując do niej, przyjrzyjmy się jeszcze raz życiorysowi naszego papieża.


Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920r. w Wadowicach. Zachowały się relacje, że rodzice nadali przyszłemu papieżowi imię na cześć Karola Habsburga. W 1929 roku dziewięcioletniego Karola, który był wówczas uczniem szkoły podstawowej, spotkała pierwsza osobista tragedia – zmarła jego matka Emila, zaś trzy lata później na szkarlatynę umarł brat – Edmund. Od tej pory to ojciec zajął się wychowaniem Karola. We wrześniu 1930 r. młody Wojtyła zdał egzamin do męskiego Państwowego Gimnazjum im. Marcina Wadowity. Według jego katechetów, wyróżniała go wówczas ogromna wiara. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachęcił go do przystąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem. Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się również teatrem. W 1938r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, przerwane wybuchem wojny. W czasie okupacji Karol pracował jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzówku i w fabryce „Solvay” w Krakowie. 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola Wojtyły. W 1942r. rozpoczął studia na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył je po wojnie w 1946r. i z rąk kardynała Adama Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszą duszpasterską placówką księdza Karola była mała, wiejska parafia Niegowić, a kolejną parafia św. Floriana w Krakowie. Sakrę biskupią otrzymał on w 1958r., arcybiskupem został w 1964r. , a kardynałem w 1967. Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imiona Jan Paweł II.

 

„Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić to tylko jedno – miłować.”

 

Był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem i pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej. Głównym wykładnikiem pontyfikatu Wojtyły były pielgrzymki (odbył ich aż 104, podczas których odwiedził 130 krajów). Z tego też powodu został on wkrótce potem nazwany: „papież-pielgrzym”. Swoją pierwszą podróż apostolską odbył w styczniu 1979 do Meksyku. Bardzo ważną pielgrzymką okazała się odbyta w czerwcu tego samego pierwsza podróż do Polski, gdzie podczas tej wizyty padły słynne później słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Głoszone przez niego nauki walnie przyczyniły się do późniejszych transformacji ustrojowych w europejskich państwach bloku wschodniego.

 

„Nie lękajcie się być świętymi”

 

13 maja 1981 roku, podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Alego Ağcę. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do polikliniki Gemelli, gdzie poddano papieża sześciogodzinnej operacji. Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu – wyraził to słowami: „Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę”. Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku 1917. Pontyfikat Jana Pawła II upłynął pod znakiem posługi na rzecz ekumenizmu, cywilizacji miłości, wolności wzorowanej na Eucharystii. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Jan Paweł II. Jego proces beatyfikacyjny był jednym z najkrótszych w historii Kościoła, rozpoczął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył się sześć lat po śmierci -  1 maja 2011, zaś proces kanonizacyjny zakończył się trzy lata po beatyfikacji, dziewięć lat po śmierci -27 kwietnia 2014. Jan Paweł II był nie tylko papieżem, lecz także poetą, poliglotą, aktorem, dramaturgiem, pedagogiem, filozofem historii i mistykiem . Przede wszystkim jednak zapisał się jako skromny, a zarazem Wielki Polak.

 

„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest Twoje”

 

W czasie występu padły piękne i ważne słowa: „Są cztery ewangelie, piątą każdy pisze swoim życiem”. W dalszej części akademii uczniowie zaprezentowali dwa tańce nowoczesne. Jeden układ choreograficzny zawierał motyw ze wstążkami, a drugi z flagami: papieską i maryjną. Całość akademii dopełniały pieśni i piosenki religijne. Swoimi występami wszyscy uczniowie wyrazili wielką radość, że to właśnie Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali ulubiona pieśń naszego papieża – „Barkę”, a pan starosta staszowski Michał Skotnicki oraz radny powiatowy Jerzy Chudy pogratulowali panu dyrektorowi prowadzenia placówki na wysokim poziomie, wspaniałego grona pedagogicznego oraz uczniów. W ostatnich słowach pan dyrektor jeszcze raz podziękował za przybycie zaproszonym gościom oraz wyraził wdzięczność nauczycielkom, które przygotowały akademię: pani Edycie Utnik, pani Małgorzacie Gul oraz pani Magdalenie Śledź.

 

„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”

 

 

Tekst: Czerwik Julia  i  Martyna Kapusta kl. Ia Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii

 

  Zdjęcia z uroczystości:  Martyna Kapusta kl "Ia"  i  Krzyżanowski Adam   -   strona Liceum:   kliknij tutaj  -->  

 

 Materiał filmowy z uroczystości: Krzyżanowski Adam   -   strona Liceum:  kliknij tutaj  -->