Narodzenie Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Siewnej

 

 

Zgodnie z utrwaloną już tradycją  w przeddzień Święta Narodzin Najświętszej Marii Panny zwanej w tradycji ludowej dniem Matki Bożej Siewnej wierni spotykają się na wieczornej Mszy świętej, aby modlić się w intencji zmarłych. W procesyjnym przemarszu alejkami cmentarza nasi duszpasterze prowadzili modlitwę różańcową, a zatrzymując się na pięciu stacjach przywoływali do wdzięcznej pamięci naszych przodków,  osoby konsekrowane, które stąd się wywiodły i pracowały poza rodzinnymi stronami jak i tych, którzy swoją służbę Bogu spełniali wśród nas.

 

Przywołano również do naszej pamięci i modlono się za tych, którzy zginęli w czasie wojny, jak i za tych, którzy pełniąc tu służebne role społeczne dbali o nasze zdrowie i nasz rozwój.

  Kolejny dzień, to dzień parafialnego odpustu  przypadający w dniu, w którym Kościół obchodzi święto Narodzin Najświętszej Marii Panny, a w ludowej tradycji  zwane świętem Matki Bożej Siewnej. To swoista klamra spinająca sezon rolniczego trudu,  jako że  świecenie ziarna do zasiewów następuje bezpośrednio po dożynkach będących aktem dziękczynienia za zbiory. Do tego właśnie katolickiego zwyczaju polegającego na rozpoczynaniu wszelkiej rolniczej pracy z Bogiem na ustach i w sercach nawiązał przewodniczący uroczystej sumie i wygłaszający homilię ks. kanonik Edward Zieliński – proboszcz parafii św. Barbary w Staszowie. Przypominając życiorys Najświętszej Marii Panny podkreślał znaczenie odpowiedniego przygotowania jej do roli jaką wyznaczył dla niej Pan Bóg. Oddana już jako dziecko  do wychowania w świątyni poznała Pismo Święte i uczyła się odczytywania i spełniania woli Bożej, W tak przygotowanej do wypełnienia Bożego zamysłu Maryi mogło niczym w uprawionej glebie zakiełkować ziarno i wydać plon, z którego obfitości wszyscy korzystamy. To samo odnosi się do ludzi. Jeśli żyjemy zgodnie z wolą Bożą, to jesteśmy również przygotowani do wypełnienia zamysłu jaki Bóg ma względem każdego z nas. Jeśli odpowiedzialnie traktujemy swoje rolnicze powołanie, to odpowiednio przygotowana przez nas gleba zapewni warunki do skiełkowania wzrostu i plonowania ziaren, które dzisiaj poświęcimy i po wykonaniu nad nią  znaku  krzyża wrzucimy w glebę. Niech Bóg błogosławi Rolnikom i nas wszystkich ma w swej opiece – zakończył swoje wystąpienie ks. Edward.
Po zakończeniu mszy świętej i poświęceniu zboża siewnego wystawiono Najświętszy Sakrament, odmówiono litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny, a następnie odbyła się procesja  wokół kościoła.

 

Tekst i zdjęcia:  Cz. Brudek

 

 Zdjęcia z dn. 7.09. Modlitwa różańcowa na cmentarzu 

 

 Zdjęcia z dn. 8.09.Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny