IX Wojewódzkie Święto Ekologii oraz Dożynki Gminne w Bogorii

 

W dniu 6 września, a więc w czasie oktawy rozpiętej pomiędzy dwoma parafialnymi odpustami, kiedy wciąż trwają obchody piątej rocznicy koronacji łaskami słynącego wizerunku Naszej Bogoryjskiej Pani - Matki Bożej Pocieszenia, do naszego Sanktuarium przybyli przedstawiciele rolników województwa świętokrzyskiego, aby wraz z nami wspólnie świętować IX Wojewódzkie Święto Ekologii.

 

   Sprawujący Eucharystię ks. dziekan Andrzej Wierzbicki w koncelebrze z ks. Stanisławem Wiktorem proboszczem parafii w Szczeglicach witając przybyłych wskazał na bogatą symbolikę tego święta plonów przejawiającą się zwłaszcza w święceniu  przepięknych wieńców oraz chleba upieczonego z tegorocznej już mąki. Wskazuje to na chrześcijańskie korzenie polskiego ludu, który od zawsze łączył pracę z modlitwą i równie gorliwie modlił się przed siewem jak i dziękował Bogu za łaski jakich doświadczał w minionym rolniczym sezonie. Po słowie wstępnym dokonano poświęcenia dożynkowego bochna chleba oraz przyniesionych do świątyni wieńców żniwnych. Homilia wygłoszona  przez ks. dziekana zawierała wiele odniesień do tradycji, historii i literatury polskiej, które zawierają przebogate i warte przypominania i upowszechniania strofy poezji .  
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…”
Tymi słowami Cypriana Kamila Norwida witam dziś w naszej świątyni ten bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki. Tymi samymi słowami witam również was drodzy parafianie i was czcigodni goście, którzy przybyliście tu z wieńcami żniwnymi oraz wszystkich ludzi ciężkiej pracy na roli. Bez was nie byłoby żniw. Nie byłoby chleba. Puste byłyby stoły w naszych domach i rodzinach - powiedział ks. Andrzej. Przybyliśmy tu aby złożyć dziękczynienie za dary ziemi zebrane w trudnym, bo naznaczonym klęskową suszą roku. Przybyliśmy aby polecać Matce Bożej wszelkie problemy polskiej wsi, a szczególnie te trudne i krzywdzące jak np. nierówne traktowanie polskiego rolnika w porównaniu z rolnikami pracującymi w innych państwach Unii Europejskiej.

Chleb jest wartością bezcenną - €“powiedział mówca cytując słuszne słowa poety:
Pachnie na stole -€“ świeży chleb 
Pieczony -€“ już z nowej mąki.  
To nad kłosami -€“ tego chleba  
Latem śpiewały skowronki.

W tym bochnie jest zaklęte życie  €“ 
I wszystkich nas przetrwanie. 
I Ciało Twoje -€“ dobry Jezu “  
Z miłością €“ - nam oddane.

Ten bochen chleba jest ołtarzem
Na każdym naszym stole  
Więc każdą kromkę,€“ dzielmy z głodnym, €“
Spełniając Bożą wolę.

Jeżeli zrozumie - każdy człowiek“ 
Że, w chlebie jest Bóg żywy“
To - podział, bochna chleba“
Musi być sprawiedliwy.

   Kochani rolnicy,€“ ludzie ciężkiej, ale pięknej pracy,€“ tak jak wy dziękujecie dziś Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach, tak ja dziękuję wam za waszą pracę w imieniu swoim i wszystkich, którzy korzystają z owoców waszej pracy. Jednocześnie proszę was o to, abyście szanowali wzajemnie owoce swojej owoce, a także byście na wzór Jezusa – który przeszedł przez ziemię czyniąc dobro - dzielili się chlebem z innymi. Dzielić się chlebem to dzielić się miłością, dobrocią – jak powiedział św. Brat Albert „ Trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole, aby każdy mógł sobie z niego wziąć tyle ile potrzebuje”.

   Odnosząc się do tak ważnej dla jakości naszego życia ekologii ks. kanonik wskazał na poświęconą tym zagadnieniom encyklikę papieża Franciszka „Laudato Si”, którą powinniśmy poznać i do niej się stosować, tak w działalności indywidualnej jak i w skali globalnej. Człowiek otrzymał od Stwórcy wielkie zadanie i musi je realizować w łączności ze wszystkimi, a nie w kontrze i w sprzeciwie wobec innych. Kończąc dodał jeszcze takie słowa:
   I proszę was, abyście właśnie tak wychowywali  młode pokolenie waszych następców, o którym św. Jan Paweł II mówił, że jest przyszłością i nadzieją świata i Kościoła. Szczęść wam Boże w dalszej pracy i Bóg zapłać za tegoroczny chleb, najcenniejszy skarb od Boga i z ludzkiej pracy pochodzący. Szczęść Boże.

Po zakończonym nabożeństwie pochód dożynkowy udał się na teren Zalewu "Buczyna" gdzie odbywały się dalsze uroczystości dożynkowe.

 

 Tekst i zdjęcia: Cz. Brudek