Obchody 30 rocznicy powstania kaplicy w Mostkach

 

W dniu 14 sierpnia, czyli w rocznicę śmierci św. Maksymiliana Kolbe, którego imię nosi kaplica w Mostkach, a jednocześnie w przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wspólnota skupiona wokół kaplicy zebrała się tam, aby podziękowań Panu Bogu za dar posiadania swojego Domu Bożego.

 

Na uroczystą mszę świętą odprawioną pod przewodnictwem ks. Dziekana , a zarazem proboszcza macierzystej wobec kaplicy parafii p.w. Trójcy Świętej w Bogorii ks. Kanonika Andrzeja Wierzbickiego przybyła piesza pielgrzymka z parafii w Wiśniowej pod przewodnictwem tamtejszego proboszcza ks. Krzysztofa Barańskiego, który dołączył do koncelebry.

   Witając licznie przybyłych wiernych koncelebrans poświęcił dużo ciepłych słów uznania i gorących podziękowań dla wszystkich, którzy czynem, osobistym trudem, wsparciem finansowym, a także modlitwą wpisali się w to wspólne dzieło jakim jest Dom Boży w Mostkach. Podkreślił rolę księży będących wówczas proboszczami parafii w Bogorii,  czyli ks. Wacława Tomczyka, który to przedsięwzięcie zapoczątkował i ks. Władysława  Korcza, który wkrótce po przyjęciu funkcji proboszcza parafii w Bogorii zaprosił przedstawicieli wsi Sztombergi, Podmaleniec, Dobra, Poddębowiec, Kolonia Bogoria oraz Mostki aby omówić zakres przedsięwzięcia i powołać komitet budowy kaplicy. Powołany wtedy komitet odbył pierwsze spotkanie w dniu 21.08.1983 roku, a zakończył to wiekopomne dzieło w 1985 roku, kiedy kaplica została oddana do użytku. Kolejne lata, to praca nad stanem materialnym kaplicy, jak i nad stanem duchowym tutejszej społeczności, która mieszkając w rozproszeniu na krańcach sąsiednich parafii mogła wreszcie zaspokajać swoje potrzeby duchowe w sposób bardziej regularny w miejscu świętym, które w znacznym stopniu stworzyli sami.
   Homilię wygłosił wikariusz parafii Bogoria ks. Paweł,  który łącząc treść czytań z Pisma Świętego z historią życia wielkiego patrona, O. Maksymiliana Kolbe, którego imię przyjęła kaplica skupił się na objaśnieniu pojęcia miłości ludzkiej jaką znamy i praktykujemy oraz miłości Boskiej jakiej przykład dał nam O. Kolbe idąc na śmierć w zamian za współwięźnia, którego w ten sposób ocalił dla jego rodziny. Był to rzadki wśród chrześcijan przykład naśladowania Chrystusa, który poniósł męczeńską śmierć dla odkupienia świata.
   Pod koniec mszy księża dokonali odsłonięcia pamiątkowej tablicy ufundowanej przez parafian skupionych w prezydium Legionu Maryi działającego przy kaplicy w Mostkach, a poświęconych księdzu Władysławowi Korczowi budowniczemu tej kaplicy.

Ksiądz proboszcz w wygłoszonym słowie końcowym podkreślił  znaczenie wielu czynów jak i inicjatyw modlitewnych inicjowanych i realizowanych przez miejscową społeczność dla  rodzącej się tam wspólnoty wiernych, a zwłaszcza inicjatywy braci i sióstr z miejscowego prezydium Legionu Maryi wnoszących do życia parafii wiele pozytywnych wartości.

 

 Tekst i zdjęcia: Cz. Brudek