Apel Jasnogórski w Sanktuarium w Bogorii 2015-08-15

 

 

Apel Jasnogórski - jako wieczorne spotkanie modlitewne z Maryją Królową Polski jest  składnikiem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Pierwszy Apel Jasnogórski odbył się na Jasnej Górze w dniu 8 grudnia 1953 roku w późnych godzinach wieczornych, tuż po otrzymaniu bolesnej wiadomości o internowaniu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Ojcowie Paulini czynili różne starania i modlili się o jego uwolnienie, a Ksiądz Prymas postanowił dokonać osobistego Aktu oddania się w niewolę miłości Matce Bożej, zawierzając

 

Jej całkowicie swój los, co nastąpiło w uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia w dniu 8 grudnia 1953 r. W tym samym dniu rozpoczęto na Jasnej Górze o godzinie 21.00 wieczorną modlitwę, zwaną apelem, w jego intencji . Podczas tej Mszy św. przeor Jasnej Góry o. Jerzy Tomziński, między innymi zapowiedział: „Staniemy dziś wszyscy na jasnogórski apel. Co to jest? Nic trudnego! Codziennie o godzinie 9 wieczorem przeniesiemy się myślą i modlitwą na Jasną Górę, do cudownej kaplicy. Są rodziny, które o tej porze przerywają rozmowę, pracę i stają w milczeniu albo na czele ze swym ojcem odmawiają dziesiątkę różańca. Są całe zastępy polskiej młodzieży akademickiej, które to czynią. Gdy powiedziano o tym Księdzu Prymasowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, odniósł się życzliwie do tego, potem jednak, kiedy przemyślał tę sprawę, powiedział parę miesięcy temu, że codziennie o godzinie 9 wieczorem przenoszę się myślą na Jasną Górę, modlę się i błogosławię całemu Narodowi. Wszyscy, jak nas jest przeszło 30 milionów na całym świecie; wszyscy o jednej godzinie, gdziekolwiek będziemy, czy w pracy, czy na ulicy, czy w kinie, czy na zabawie; wszyscy zbratani jedną myślą, jednym polskim sercem, staniemy przy naszej Pani i Królowej, przy Matce i Pocieszycielce, aby prosić  i żebrać za Polskę, za Naród…”

   Wielki sentyment do tej modlitwy wyrażał również św. Jan Paweł II. W dniu 5 grudnia 2003 roku z okazji złotego jubileuszu tej modlitwy wystosował specjalny list o następującej treści: „Stale powtarzam tę modlitwę, zanosząc przed oblicze Czarnej Madonny wszystkie sprawy Polski, świata i Kościoła na całym okręgu ziemi. Nie przestaję też zachęcać do nieustannego powracania do tej miłości, jaka w niej jest zawarta. To jest źródło ufności na każdy czas. Modlę się, aby wszyscy, którzy zwracają się do Jasnogórskiej Pani, obficie z tego źródła czerpali i znajdowali umocnienie na trudnych drogach trzeciego tysiąclecia”
  
Od tamtego czasu Apel Jasnogórski stał się  wieczorną modlitwą kierowaną do Maryi, Królowej Polski i Matki Kościoła w intencji Ojczyzny i Kościoła jak i w intencjach własnych. Można go przeżywać indywidualnie, w rodzinie lub w większej wspólnocie. Odprawiany jest także w niektórych sanktuariach maryjnych i innych świątyniach, szczególnie w niektóre uroczystości i święta maryjne, zwłaszcza na zakończenie nabożeństw wieczornych. Nasza wspólnota parafialna w chwili potwierdzenia faktu powołania Sanktuarium  Maryjnego potwierdzonego Dekretem  z dnia 24 marca 2009 r. ówczesnego biskupa ordynariusza sandomierskiego Andrzeja Dzięgi została zobowiązana do odprawiania tego nabożeństwa w każdą sobotę w miesiącach letnich od czerwca do września. Postanowienie jest realizowane poprzez organizowanie w każdą sobotę o godzinie 20.30 modlitewnego spotkania, w czasie którego rozważania modlitewne przygotowywane i prowadzone przez jednego z księży, ale również przez młodzież i inne grupy modlitewne. Rozważania przegradzane śpiewem pieśni maryjnych kończą się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, po czym następuje błogosławieństwo i rozesłanie wiernych. Akcentem ostatnim tego wieczoru jest śpiew pieśni: Zapada zmrok, która nie tylko koi, ale i nasuwa konieczne przemyślenia.

   W czasie ostatnich spotkań modlitewnych rozmyślenia przygotowały i przeprowadziły siostry z Prezydium Legionu Maryi w Bogorii. W jednym z rozważań dało się usłyszeć następujące słowa… Każdy z nas wyruszył już z Tobą Maryjo w niezwykłą podróż przez krainę czasu. Wielu ludzi może nie dotrzeć do celu, a może będą nawet tacy, którzy będą uparcie podążać w przeciwnym kierunku, ale my chcemy iść razem z Tobą i zawsze przy Twoim boku, w każdej chwili życia. Chcemy byś była blisko każdego z nas. Byś dawała nam kolejne szanse odnalezienia właściwej drogi – tej, którą na swą ziemską wędrówkę wybrał sam Bóg i którą u boku Chrystusa przeszłaś Ty,  Matko nasza. To ta sama droga wydeptywana przez wieki stopami Twoich wiernych czcicieli. Szli nią nasi wielcy rodacy – Maksymilian Kolbe, Prymasi Hlond i Wyszyński, Jan Paweł II. Twoja droga Maryjo jest drogą świętości. Dziękujemy Ci za nią. Dzisiaj jest ona bardzo wyraźnie oznaczona tak, że każdy, kto zechce, znajdzie ją, a kto zapragnie  ten wyruszy w drogę mając Ciebie za swego przewodnika…” 
     Kolejne spotkanie na Apelu Jasnogórskim przygotowują siostry i bracia z Prezydium Legionu Maryi przy kaplicy w Mostkach,

Zapraszamy na niezbędny dla duszy i ciała wieczorny spacer do naszego Sanktuarium…

 

 Tekst i zdjęcia: Cz.Brudek