Pielgrzymka Ziemi Janowskiej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

 

W dniu 5 sierpnia, a więc w wigilię  Święta  Przemienienia Pańskiego przybyli do naszej parafii nasi „starzy znajomi” - czyli  pielgrzymi Ziemi Janowskiej na etapowy odpoczynek leżący na trasie do Częstochowy. Tym razem dzięki bardziej efektywnej pracy kleryków pełniących rolę kwatermistrzów większość pielgrzymów znalazła przyjazne miejsce odpoczynku w gościnnych domach Bogorii oraz miejscowościach najbliżej położonych.
Dla pozostałych otworzył swoje podwoje  Zespół Szkół Ogólnokształcących, w którym dzięki staraniom pań skupionych w miejscowym Legionie Maryi wszyscy pątnicy mieli zapewnione posiłki , napoje i nocleg w hali sportowej.

 

W tym roku podobnie jak w ubiegłym wejściu pielgrzymów do Bogorii towarzyszyła aura zbliżającej się burzy, ale ta ominęła szczęśliwie nasze strony i według znanego powiedzenia:” z dużej chmury -  mały deszcz „ wszystko skończyło się na zagrożeniu. Tradycyjnie już po rozlokowaniu się i krótkim odpoczynku pielgrzymi zebrali się o godzinie 21-szej w naszym sanktuarium aby w sposób duchowy połączyć się z wszystkimi pielgrzymami świata w modlitwie i wspólnym odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego. Było to okazją do zapoznania obecnych wędrowców z historią naszego Sanktuarium jak i znajdującego się tu słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Pocieszenia – co uczynił kustosz Sanktuarium ks. Kanonik Andrzej Wierzbicki.

 

   Ranek powitał  pielgrzymów piękną pogodą  i w dobrym stanie ducha pożegnali gościnną Bogorię, aby udać się do Rakowa, siedziby Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany leżącego na trasie naszych wędrowców zmierzających do Częstochowy. Pielgrzymi pozostawili nam podziękowanie kierowane nie tylko do nas, ale do wszystkich, którzy okazali im swoją gościnność. Zabrali ze sobą również naszą deklarację Duchowego Uczestnictwa w Pielgrzymce wraz z intencjami o jakie w niej prosiliśmy.
   Dla wprowadzenia nas w klimat wędrowania udostępniamy stronę internetową Pielgrzymki z opisem całej trasy,  podbudowanej bogatą dokumentacją zdjęciową. Oto jak wyglądało zakończenie janowskiej pielgrzymki według relacji jejk kronikarza:

 

XI Dzień - 12 sierpnia 2015

 Ostatni dzień naszego pielgrzymowania. Rozpoczęliśmy go o godz. 6.00 wyjściem obu grup spod szkoły w Brzyszowie. Pątnicy wystrojeni w koszulki pielgrzymkowe (niebieskie i żółte) żwawo ruszyli ku granicom miasta Częstochowy. Po drodze, przy tzw. „przeproślnym lasku” miało miejsce tradycyjne pojednanie pielgrzymów. Każdy mógł podejść do swego współbrata i współsiostry, aby wyrazić słowa przeproszenia za to co było niewłaściwe i złe w swojej postawie. Potem z różańcem na ustach wkroczyliśmy do Częstochowy ulicą Hektarową i Mirowską. Przed nami radośni pielgrzymowali pątnicy z kolumny stalowowolskiej, sandomierskiej i ostrowieckiej. Pierwszy i jedyny postój miał miejsce przy ogródkach działkowych. Po kilkunastu minutach odpoczynku wyruszyliśmy na nasz ostatni etap, wiodący na Jasną Górę. W tym roku na Szczyt Jasnogórski wchodziliśmy jako drudzy, za Stalową Wolą. Entuzjazm pątników był bardzo duży, szczególnie po wkroczeniu na Aleje NMP, kiedy to przed nami rysowała się sylwetka klasztoru jasnogórskiego. Przed Szczytem powitali nas księża biskupi: Krzysztof Nitkiewicz i Edward Frankowski, ksiądz dziekan Jacek Staszak oraz licznie przybyli kapłani i bliscy pątników. W tym czasie ze Szczytu przemówił ks. dyr. Sławomir Machowski, przedstawiając zebranym janowskie grupy pielgrzymkowe. Potem przyszło nam już tylko upaść na twarz, aby powierzyć Matce Bożej nasze intencje, i przejść do kaplicy Cudownego Obrazu. Krótkie spojrzenie w Matczyne Oczy i łza szczęścia, iż cel został osiągnięty.
   Msza święta na zakończenie pielgrzymki miała miejsce w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 10.20. Przewodniczył jej ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Homilię wygłosił ks. dr Michał Mierzwa, który pielgrzymował z kolumną stalowowolską. Nawiązał w niej do hasła tegorocznej pielgrzymki: „Błogosławieni Czystego Serca”. Na zakończenie liturgii bp Nitkiewicz podziękował wszystkim pątnikom i organizatorom pielgrzymek.

Całość relacji znajdziemy pod tym adresem: http://www.janowskapp.sandomierz.opoka.org.pl/news.php

 

 Tekst i zdjęcia: Cz. Brudek