Światowe Dni Młodzieży widziane oczami młodych z naszej parafii

 

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II, który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać młodych ludzi i z ojcowską miłością wychodził im naprzeciw. „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”. Ta wędrówka wspólnoty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa nieprzerwanie od trzydziestu lat. Włączają się w nią kolejne pokolenia młodych całego świata.

 

W 2016 roku w lipcu młodzież spotka się z Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie. Już od paru miesięcy trwają przygotowania do tych wspaniałych i ważnych dla Kościoła dni.

 

Również młodzież naszej bogoryjskiej parafii włączyła się do tych przygotowań.

Michał Okarski uczeń tutejszego Liceum Ogólnokształcącego przedstawił swoje przemyślenia -  kliknij tutaj --> 

 

Tekst wprowadzający: Maria Krzyżanowska