Prezydium Legionu Maryi w Mostkach

 

W dniu 19 września, w którym kościół wspomina 167 rocznicę objawienia się Matki Bożej dwojgu pastuszkom: Melanii Calvat i Maksyminowi Giraud na górze w La Salette we Francji, w kaplicy pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Mostkach odprawiona została Msza święta dziękczynna za powstanie kolejnego w parafii Bogoria Prezydium Legionu Maryi.

   Przewodniczący Eucharystii ks. Rafał Cudziło, diecezjalny kierownik duchowy Legionu Maryi omówił drogę formacyjną sióstr i braci oraz wskazał na coraz bardziej pilną potrzebę dawania odważnego świadectwa wiary, w którą doskonale wpisuje się nowo powstała wspólnota.

 

Prezydium pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy kaplicy w Mostkach liczące 13 członków czynnych oraz siedmiu członków wspierających modliło się wraz z przybyłymi licznie z całej diecezji sandomierskiej z pocztami sztandarowymi siostrami i braćmi legionowymi o serdeczne i szczere poświęcenie się Matce Boga. Również o to, aby członkowie Legionu jak najlepiej spełniali swoje zadanie poprzez dawanie przykładu gorliwej pobożności maryjnej. Upraszali swoją Patronkę o opiekę i wspieranie członków nowo powstałego Prezydium Legionu Maryi w tym, aby wytrwali w postanowieniu stałego pogłębiania wiary i pobożności oraz wpływali swoim przykładem na postawy innych członków wspólnoty parafialnej.

W przemówieniach wygłoszonych po zakończeniu części modlitewnej spotkania zabierający głos w imieniu księdza proboszcza ks. prefekt Waldemar Bieńko wyraził radość z postępującej rozbudowy tej formy aktywności duchowej czcicieli Maryi, która zaowocowała utworzeniem kolejnego Prezydium Legionu Maryi na terenie oddziaływania Sanktuarium Matki Bożej Bogoryjskiej .

W imieniu całej wspólnoty parafialnej wyraził serdeczne podziękowanie dla sióstr legionowych, które przez trzy miesiące przyjeżdżały w każdą niedzielę, aby wspólnie z naszymi parafianami modlić się i przygotować ich do samodzielnego istnienia. Przemawiająca w imieniu Komicjum Legionu Maryi w Tarnobrzegu siostra Marianna Chrobak wyraziła wdzięczność opiekunom duchowym Legionu Maryi w parafii Bogoria za wsparcie dla ich działalności formacyjnej, a siostrom i braciom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie do legionowej działalności życzyła wszelkiej pomyślności w służbie Maryi.

Specjalne błogosławieństwo, modlitwy legionowe oraz wspólnie odśpiewany hymn wspólnoty zakończyły tę doniosłą w historii naszej parafii uroczystość.

Po zakończeniu uroczystości jej uczestnicy spotkali się w przylegającej do kaplicy sali gdzie połamano się chlebem ofiarnym na zorganizowanej przez siostry i braci legionowych agapie oraz wspólnie śpiewano pieśni maryjne.

 

Tekst: Czesław Brudek

 

  Zdjęcia:  Czesław Brudek  i  Dominik Krzyżanowski